Avlsænder

Avlsænderne går under net som loven kræver i dag.
De fodres under halvtag i gården hvor der er rigeligt med plads, samt adgang til hal og har støbte vandbassiner hvor der løber frisk rindende vand døgnet rundt. 
Én gang dagligt bliver bassinerne rengjorte og frisk vand fyldes i.

Der bliver hvert år taget blodprøver af avlsænderne.

For at undgå indavl bliver der hvert år sat nye avlsænder ind fra egen besætning, samt nyt blod udefra i form af anddrikker.